صلوات

نتایج مسابقات هنرجویان پایه دهم شهرستان زاهدان به ترتیب رتبه کسب شده:

۱- مرجان ارباب              هنرستان: زینب کبری(س)

۲- محمد مینایی             هنرستان: شهید قهقایی

۳-احمد علی شفیعی     هنرستان: حضرت ابوالفضل (ع)

۴- حنانه نیکبخت           هنرستان:خدیجه کبری(س)

۵- یوسف یادی             هنرستان:دکتر شریعتی

۶- احسان شهنواز      هنرستان: دکتر شریعتی

نتایج مسابقات  هنرجویان پایه یازدهم به ترتیب رتبه کسب شده:

۱- مطهره   الله بخش         هنرستان: خدیجه کبری(س)

۲- عرفان    براهویی          هنرستان: حضرت ابوالفضل(ع)

۳- نصراله     براهویی        هنرستان:دکتر شریعتی

۴- زهرا   پیمانی             هنرستان:زینب کبری(س)

۵- عبدالواحد  داوری              هنرستان: دکتر شریعتی

۶-  صدیقه  حسامی            هنرستان: فرهنگیان

۷-  محمد  کرد              هنرستان:شهید قهقایی

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک پایین کلیک نمایید

مسابقه عملی هنرجو

فعالیتهای گروه استان

۱- مسابقه کشوری  الگوهای تدریس برتر( شماره نامه ۴۹۰۰/۱۱۶۹۱۷/۴۳۷     مورخ ۹۶/۸/۲۱)

۲- مسابقات استانی علمی و تخصصی هنرآموزان (شماره نامه  ۴۹۰۰/۱۱۶۹۱۹/۴۳۷       مورخ ۹۶/۸/۲۱)

ردیف عنوان مسابقات استانی
نام درس آخرین مهلت ارسال آثار
۱ طراحی سوالات استاندارد مبتنی بر شایستگی

 

الف) حسابداری اموال و انبار

ب) حسابداری حقوق و دستمزد

پانزده دی
۲ طراحی سوالات فرا دانشی   حسابداری وجوه نقد پانزده دی
۳ تولید نرم افزار و تالیف کتاب تخصصی حسابداری پایان فروردین
۴ چاپ مقالات علمی، پژوهشی و آموزشی در رشته حسابداری تخصصی حسابداری پایان فروردین
۵ طراحی پروژه  عملی حسابداری خرید و فروش پانزده دی
۶ معرفی و ارایه بهترین فیلم های موجود آموزشی حسابداری در چارچوب محتوای کتب تخصصی پایان فروردین

ارتباط موثر         الزامات محیط کار             حسابداری وجوه نقد         راهنمای هنرآموز       

ضمیمه همراه هنرجو                      همراه هنرجو       دانش فنی پایه                     حسابداری خرید و فروش