فراخوان مسابقه علمی۹۴

با سلام
همکاران گرامی اتنقاد و پیشنهادات خود را در رابطه با کتاب اصول حسابداری۱ حداکثرتا پنج شنبه ۹۴/۹/۱۹ به ایمیل گروه ارسال نمایید.

به نام خدای حسابگر ، حسابدار آسمان و زمین ، خدایی که ذخیره ای برای مطالباتش ندارد، نه سهامی است و نه تضامنی ، هیچ شراکتی با کسی ندارد ، تداومش فرضی نیست، حسابداری تورمی ندارد چون در نظرش ارزشها یکسان است.
۱۵ آذر روز حسابدار مبارک

fasle1sanati.fanni.sistan&baluchestan

fasl 2 sanati.sistan & balouchestan.fani

نقد و بررسی حسابداری صنعتی شاخه فنی و حرفه ای

برای مشاهده لینک زیر را کلیک نمایید.

برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۹۴ رشته حسابداری