مسابقات علمی-عملی

hesabdari94

باسلام واحترام
گروههای آموزشی رشته حسابداری شاخه های فنی وحرفه ای وکاردانش درراستای برنامه عملیاتی خود درنظر دارند، یک دوره ضمن خدمت با عنوان “تحلیل استاندارد مهارت حسابداری عمومی تکمیلی” کد۹۳۱۰۱۲۰۷را ویژه هنرآموزان رشته مذکور به صورت اختیاری وغیر شبانه روزی (بدون اسکان وپذیرایی)برگزار نمایند.
مکان :کوی قدس چمران یک جنب اداره کل نوسازی هنرستان فاطمه الزهرا (س)
زمان : ۱۲/۱۰/۹۴ لغایت ۱۴/۱۰/۹۴