با سلام و احترام
دومین کارگاه آموزشی با موضوع حسابداری شرکت های سهامی در تاریخ یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ راس ساعت ۱۲ در محل گروه های آموزشی استان واقع در خیابان شریعتی برگزار خواهد شد.

همکاران گرامی می توانند نتایج کارگروه ها را در سربرگ مربوطه مشاهده نموده و انتقادات و پیشنهادات خود را به ایمیل گروه ها ارسال نمایند.

کارگروه های استانی

آقای ابراهیمی، خوبی هایتان در ذهن همه هنرآموزان و هنرجویان تا ابدباقی خواهد ماند.

مسابقات علمی-عملی

hesabdari94

باسلام واحترام
گروههای آموزشی رشته حسابداری شاخه های فنی وحرفه ای وکاردانش درراستای برنامه عملیاتی خود درنظر دارند، یک دوره ضمن خدمت با عنوان “تحلیل استاندارد مهارت حسابداری عمومی تکمیلی” کد۹۳۱۰۱۲۰۷را ویژه هنرآموزان رشته مذکور به صورت اختیاری وغیر شبانه روزی (بدون اسکان وپذیرایی)برگزار نمایند.
مکان :کوی قدس چمران یک جنب اداره کل نوسازی هنرستان فاطمه الزهرا (س)
زمان : ۱۲/۱۰/۹۴ لغایت ۱۴/۱۰/۹۴

فراخوان مسابقه علمی۹۴

با سلام
همکاران گرامی اتنقاد و پیشنهادات خود را در رابطه با کتاب اصول حسابداری۱ حداکثرتا پنج شنبه ۹۴/۹/۱۹ به ایمیل گروه ارسال نمایید.

به نام خدای حسابگر ، حسابدار آسمان و زمین ، خدایی که ذخیره ای برای مطالباتش ندارد، نه سهامی است و نه تضامنی ، هیچ شراکتی با کسی ندارد ، تداومش فرضی نیست، حسابداری تورمی ندارد چون در نظرش ارزشها یکسان است.
۱۵ آذر روز حسابدار مبارک