hesabdari94

باسلام واحترام
گروههای آموزشی رشته حسابداری شاخه های فنی وحرفه ای وکاردانش درراستای برنامه عملیاتی خود درنظر دارند، یک دوره ضمن خدمت با عنوان “تحلیل استاندارد مهارت حسابداری عمومی تکمیلی” کد۹۳۱۰۱۲۰۷را ویژه هنرآموزان رشته مذکور به صورت اختیاری وغیر شبانه روزی (بدون اسکان وپذیرایی)برگزار نمایند.
مکان :کوی قدس چمران یک جنب اداره کل نوسازی هنرستان فاطمه الزهرا (س)
زمان : ۱۲/۱۰/۹۴ لغایت ۱۴/۱۰/۹۴

فراخوان مسابقه علمی۹۴

با سلام
همکاران گرامی اتنقاد و پیشنهادات خود را در رابطه با کتاب اصول حسابداری۱ حداکثرتا پنج شنبه ۹۴/۹/۱۹ به ایمیل گروه ارسال نمایید.

به نام خدای حسابگر ، حسابدار آسمان و زمین ، خدایی که ذخیره ای برای مطالباتش ندارد، نه سهامی است و نه تضامنی ، هیچ شراکتی با کسی ندارد ، تداومش فرضی نیست، حسابداری تورمی ندارد چون در نظرش ارزشها یکسان است.
۱۵ آذر روز حسابدار مبارک

fasle1sanati.fanni.sistan&baluchestan

fasl 2 sanati.sistan & balouchestan.fani

نقد و بررسی حسابداری صنعتی شاخه فنی و حرفه ای

برای مشاهده لینک زیر را کلیک نمایید.

برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۹۴ رشته حسابداری

با سلام  و احترام

همکاران  محترم پس از مطالعه مطالب فایل مربوطه، در صورتی که نظر و پیشنهادی در موردمباحث و نقاط قوت و ضعف ارایه شده دارند، نظرات خود را به  ایمیل سرگروه

(  mahmoudi201030@yahoo.com)ارسال نمایید .با سپاس از همکاری شما

حسابداری صنعتی مقدماتی فصل اول

مسابقه بسته های کمک آموزشی